Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rytíři a Kupci

20. 3. 2008

http://www.old-games.ru/games/Knights&Merchants/knightsmerchants_cover.jpgToto je strategická hra.

Cheaty

Přepněte se do skladišťě a postupně klikejte na ikony (na každé se musí objevit červený trojúhelník):

řádek 1, ikona 3

řádek 2, ikona 2

řádek 2, ikona 4

řádek 3, ikona 1

řádek 3, ikona 5

řádek 4, ikona 1

řádek 4, ikona 5

řádek 5, ikona 1

řádek 5, ikona 2

řádek 5, ikona 3

řádek 5, ikona 4

řádek 5, ikona 5

A když teď kliknete na kuši v 6. řaďe, přidáš si 10 kusů od každé suroviny. Kůň ti pro změnu vyhraje misi.

Prostě musíte klikat na to skladiště tak, aby tam kde se oběví červené trojúhelníky, vznikl jakýsi domeček.

Pokud to nepochopíte, počkejte na mě. Já Vám sem dám návod s obrázkem.

Tipy

Obecné tipy

Používejte vyšší rozlišení (1024x768). Máte pak větší přehled o tom, co se děje, vidíte dříve nepřítele, můžete snáz organizovat výstavbu i vojenské operace atd. Nastavte si rychlejší posuv (podle vašich zvyklostí a citlivosti myši) - často budete potřebovat rychle posouvat s výhledem. Používejte klávesové zkratky (jsou popsány v manuálu) - ulehčí to ovládání a ušetří trošku času při krizových situacích. Cheaty doporučuji nepoužívat - vše se dá dohrát, je to pak mnohem zábavnější.

Ukládejte co nejčastěji, vyplatí se to. K dispozici máte dostatečný počet pozic, nejlepší je ukládat do pozic cyklicky. Používejte automatické ukládání (ukládá přibližně každé 3 minuty) - v případě, že náhle zaútočí nepřítel a vy nejste připraveni, dojde zlato či armáda umře hlady, je nejlepší nahrát poslední uloženou pozici a pokusit se to zachránit. Pokud se vám nedaří, nebojte se nahrát starší pozici a zkusit to znovu. Stejně tak, pokud máte misi špatně rozehranou, začněte od začátku a zvolte jinou taktiku.
Co nejdříve prozkoumejte vojáky území, zjistěte pozici nepřítele, zásoby nerostných surovin atd. Když odkryjete větší území, uvidíte dřív případné útoky nepřítele. Pozor ale na nepřátelské jednotky a věže! Můžete také na začátku uložit pozici, pak vojáky odkrýt území, nakreslit si mapku a následně nahrát uloženou pozici. Než začnete stavět, naplánujte si (podle surovin, úrodných ploch, terénu) umístění budov, polí a vinic. K vybudování obrany využijte členitost terénu (průsmyky, mosty, brody atd.).
Pokud se chcete s výhledem rychle přesunout na jiné místo, nejrychlejší způsob je kliknout na mapu. Stejně tak se dá rychle určit cíl chůze či útoku jednotek (pravým tlačítkem). Pokud to jde, opravujte poškozené budovy - je to mnohem rychlejší a výhodnější než stavět nové.


Tipy pro hospodaření

Rozvíjejte se postupně. Nesnažte se postavit najednou mnoho budov či vycvičit hodně vojáků. Nepoužívané budovy zbořte, nepoužívanou výrobu zastavte - ulehčíte tím nevolníkům, nebude docházet k zácpám atd. Např. když už máte dost kamene a další nebudete potřebovat, zbořte kameníka. Pokud je něčeho nedostatek, zavřete donášku do ostatních budov. Neexistují totiž priority a pokud např. potřebujete nutně dřevo na zbraně, zavřete výrobu dřevěných štítů. Na začátku je nejdůležitější dřevo a kámen - je to materiál na výstavbu budov, cest a vinic. Postavte tedy co nejdříve jednoho až dva kameníky, dva dřevorubce a jednu pilu.
Vyrábějte pokud možno všechny druhy jídla. Víno se sice vyrábí nejrychleji, ale má nejmenší výživnou hodnotu. Klobásy sice trvají nejdéle (než vyroste obilí a prasata), ale zasytí nejvíce. Naopak na krmení vojska je nejvýhodnější víno - zasytí stejně jako ostatní druhy potravin. Lze tedy např. postavit jedno skladiště a několik vinohradů na místě, kde máte jednotky. Nevolníci pak vojákům nosí pouze víno. Pokud máte dost vojáků a málo jídla, raději s vojáky zaútočte - zredukujete jejich stavy a nebudete jich muset tolik vykrmovat. Pokud máte jídla málo a musíte nakrmit vojáky, zavřete hospodu. Pozor, riskujete, že vám nevolníci a řemeslníci umřou hlady! Co nejdříve po nasycení vojáků hospodu zase otevřete. Pokud máte jídla málo a řemeslníci a nevolníci začnou umírat, vycvičte si nové - stojí to jen jednu truhlici zlata. Nepříjemná je ale prodleva, než se nový řemeslník vycvičí a začne pracovat. Pokud jsou vojáci hladoví, přesuňte je co nejblíže ke skladišti, než dáte pokyn nevolníkům. Pak již s vojáky nehýbejte. V případě potřeby můžete vojáky nakrmit i na jejich pozici, ale je to riskantní (pokud přijde nepřítel, zničí kromě vašeho vojska i nevolníky).
V centru vaší vesnice by mělo být skladiště a hostinec. Škola a hrad může být i stranou. Pokud je vesnice rozsáhlejší nebo se skládá z více částí, postavte hostinec vícekrát, aby řemeslníci, nevolníci a rekruti z věží nestrávili příliš mnoho času na cestě za jídlem. Doporučuji postavit více skladišť - dvě nebo i tři. Vyhnete se tak nepříjemným frontám a ucpaným cestám. Navíc můžete ovlivnit, kam budou nevolníci nosit suroviny. Na začátku mise zkontrolujte obsah skladiště - pořadí výstavby budov se může lišit podle toho, čeho máte nedostatek. Stavějte současně jen jednu nebo dvě budovy - dělníci nebudou přecházet z místa na místo. Zatímco dělníci čekají, až nevolníci nanosí materiál na stavbu, můžou zatím rozšiřovat pole nebo cesty. Nevolníci nosí přednostně materiál na stavbu (cest a budov), ostatní výroba je rovnocenná - počítejte s tím. Používejte volbu rozdělování materiálu. Když třeba potřebujete hodně klobás a usní, změňte rozdělování obilí - přidejte vepřínům a stáhněte mlýny a stáje. Stavějte budovy tak, aby nevolníci chodili co nejkratší cestou. Např. vedle pole postavte farmu, vedle mlýn, vedle pekárnu (a blízko pekárny by mělo být skladiště a hostinec).

Často používané cesty stavějte široké (dva až tři kameny) - značně se tím urychlí doprava materiálu. Můžete ze začátku postavit úzké cesty a pak je postupně rozšiřovat. Proto také nestavějte budovy těsně k sobě. Pokud nemají dělníci a nevolníci co dělat, rozšiřujte cesty - vyplatí se to. Nechejte dostatečný prostor před skladištěm a hospodou - je výhodné před nimi postavit „náměstí“. Sem chodí nejvíce lidí a je potřeba, aby nedocházelo k zácpám.

Nepřežeňte to s výrobou nevolníků a dělníků. Dělníků stavte max. 10, při větším počtu si jen překážejí. Pouze pokud potřebujete nutně stavět co nejrychleji, může jich být více. Nevolníků je potřeba mnoho, v pozdějších misích i více než 50. Další nevolníky vyrábějte pouze tehdy, když nestíhají nosit a v budovách se hromadí materiál. Pokud nevolníci postávají a nic nedělají, je jich příliš. Dávejte pozor na zásoby zlata - pokud dojde, nemůžete vyrábět další nevolníky, vojáky ani řemeslníky (a nepomůže ani postavit zlatý důl, neboť nemůžete vyrobit horníka). V počátečních misích je zlata dost a není třeba se o něj starat, později již musíte zlatý důl a slévárnu stavět jako jednu z prvních budov. Kontrolujte pravidelně obsazení budov řemeslníky. Nejrychlejší metoda je použití statistiky - řemeslníci v pravém sloupci odpovídají budovám v daném řádku a jejich počet by měl být stejný. Hra vám sice po čase oznámí, že některá budova je neobydlená, ale vede to k prodlevám a někdy to dokonce může způsobit kolaps ekonomiky (např. když hlady umřou farmáři nebo horník ve zlatém dole).

Výrobcům zbraní a brnění zadejte práci dopředu - nebudete se pak muset o ně stále starat. Pokud ale máte daných výrobků dostatek, zastavte výrobu - ulehčíte nevolníkům. Pokud má tesař nebo kovář zadánu výrobu více věcí, nevyrábí v poměru, ale postupně. Pokud tedy chcete např. vyrábět třikrát víc kopí než luků, musíte postavit dvě zbrojní dílny, jedné zadat pouze kopí a druhé napůl kopí a luky. Pokud řemeslník vyrábí suroviny a nevolníci je nestačí odnášet, přestane řemeslník pracovat. V takovém případě vyrobte další nevolníky. Kameník těží kámen zespodu - postavte tedy jeho budovu jižně od zásob kamene. Většinou nebudete potřebovat více než dva kameníky. Dřevorubecký srub postavte co nejblíže stromům (pokud tam nějaké jsou), urychlí se těžba dřeva. Až budou stromy vykácené, dřevorubci zasadí nové. Na poušti a na ledu stromy nekácejí ani nezasazují. Stačí dva dřevorubci, v úrovních bez možnosti nebo času vyrábět kovové zbraně budete potřebovat i čtyři. Pilu postavte co nejblíže dřevorubcům. Jedna pila stačí pro dva dřevorubce. Vinohrad postavte co nejblíže hostinci. Pozor, velká spotřeba dřeva na vinice! Většinou stačí dva nebo tři vinohrady. Farem je potřeba více - v pozdějších misích i čtyři nebo pět. Dbejte na to, aby u farem byly velké plochy pro pole - pole se nedá stavět na uhlí, ledu a poušti. Farem by mělo být tolik, kolik je budov potřebujících obilí (tj. mlýny, vepříny a stáje). Mlýn by měl přijít vedle farmy. Dva mlýny většinou stačí. Pekárnu postavte vedle mlýna. Na dva mlýny potřebujete dvě až tři pekárny. Prasata potřebujete nejen na klobásy, ale hlavně na kožené brnění - proto postavte aspoň dva vepříny. Nějakou dobu trvá, než prasata vyrostou. Vepřín samozřejmě umístěte vedle farmy. Řeznictví stačí bohatě jedno i pro tři nebo čtyři vepříny. Mělo by být blízko u vepřínů. Koželužnu postavte co nejblíže vepřínům. Většinou stačí jedna. Stáje nejsou moc důležité, jednotky na koních většinou budete vyrábět pouze pro výzvědné účely (jejich vyzbrojení trvá dlouho, neboť musíte vyrobit štít, brnění, meč nebo sekyru a koně). Stáje by neměly být daleko od farem. Zbrojní dílnu umístěte blízko pily. Vyrábějte hlavně luky a kopí, občas jsou potřeba i sekery. Když nemáte k dispozici kožené brnění, stavějte pouze sekyry - můžete vyzbrojit domobranu. Pokud potřebujete mocně zbrojit, postavte zbrojní dílny dvě. Výrobna brnění bude vyrábět hlavně kožené brnění, takže by měla být vedle koželužny. Dřevěný štít není tak potřeba. Zpočátku bude stačit jedna výrobna brnění, v některých misích postavte dvě. Uhelný důl umístěte co nejblíže budově, kam se bude uhlí nosit (zlatnická dílna, kovárna, zbrojírna a kovárna brnění). Pro každou tuto budovu budete potřebovat jeden uhelný důl. Pokud chcete těžit uhlí co nejrychleji, stavte doly tam, kde je hustota uhlí nejvyšší (důl se nevyčerpá tak rychle). Stavte doly těsně k sobě, aby se vytěžilo co nejvíce uhlí. Pokud se důl vyčerpá, postavte co nejrychleji nový (můžete je mít postavené i v předstihu). Počkejte, až nevolníci vynosí natěžené uhlí, a pak důl zbourejte. Nového horníka nemusíte cvičit, starý přejde do nového dolu. Železný důl ze začátku stačí postavit jeden, v pozdějších misích dva. Bohužel ho časem vytěžíte a musíte postavit nový. Zlatý důl většinou stačí jeden pro celou misi, jen málokdy se vyčerpá a budete muset postavit další. Zlatnickou dílnu umístěte mezi zlatý a uhelný důl. Víc než jednu nebudete potřebovat. Kovárna by měla být mezi železným a uhelným dolem. V pozdějších misích postavte rovnou dvě - železa není nikdy dost. Zbrojírnu postavte vedle kovárny (a poblíž uhelného dolu). Vyrábějte opět hlavně halapartny a kuše, v menším množství meče. Později budete potřebovat zbrojírny dvě. Kovárna brnění by měla být také u kovárny a nedaleko uhelného dolu. Budete potřebovat hlavně kovové brnění, štítů jen málo. Později rovněž postavte dvě. Hrad by měl být na okraji vesnice směrem k nepříteli, aby to vojsko mělo co nejblíže. Zároveň by neměl být umístěn daleko od budov vyrábějících zbraně (zbrojní dílna, výrobna brnění, zbrojírna, kovárna brnění, popř. stáje). V případě, že postavíte hrad později a ve skladišti již máte zbraně (resp. pokud jste je tam měli již od začátku mise), připravte se na to, že po dokončení hradu bude velká část nevolníků zaměstnána přenášením zbraní do hradu - je tedy dobré mít hrad blízko skladiště a mezi nimi širokou cestu. Také škola by neměla být od hradu příliš daleko - odsud budou chodit rekruti. V případě potřeby postavte ještě jednu školu vedle hradu. Strážní věž stavějte na místa pravděpodobného útoku nepřítele. Ujistěte se, že máte dostatek kamenů jako střelivo a rekruty na obsazení věží. Stavějte vždy dvě nebo tři věže u sebe - vzájemně se kryjí. Nepřítel většinou na věže neútočí, takže máte usnadněnou úlohu.


Tipy pro boj

Domobrana je nejslabší jednotka - používejte ji pouze v případě nouze nebo tehdy, když nemáte kožené brnění. Sekerník je vhodný na boj proti pěchotě. Nepoužívejte jej proti jezdcům. Je málo chráněný, takže pozor na střelce z dálky. Nevýhodou je potřeba štítu (pomalejší výroba). Výhodou je uplatnění rychlého útoku (zvlášť účinné proti střelcům z luků). Bojovník s mečem je železná varianta sekerníka, se stejnými výhodami i nevýhodami (samozřejmě je silnější v útoku a odolnější v obraně). Zvěd je poměrně málo odolný, hodí se především pro prozkoumávání území a pro rychlé výpady proti pěchotě (např. boční výpad proti lučištníkům střílejícím zdálky). Pozor na nepřátelské kopisty a halapartníky! Rytíř je silná a rychlá jednotka, bohužel dost drahá. Je silnější a odolnější než zvěd. Opět pozor na kopí a halapartny. Kopiník se uplatní hlavně v boji proti jezdcům na koních. Dá se použít i proti pěchotě. Halapartník je nejúčinnější jednotka pro boj zblízka s rytíři a zvědy. I proti pěchotě není k zahození. Lukostřelec je velmi účinná jednotka pro boj zdálky (hlavně ve větším množství) a pro ničení věží. Neumí bojovat na blízkou vzdálenost, takže si je chraňte jinými jednotkami. Střelec z kuše je nejúčinnější jednotka - ve větším množství tvoří drtivou sílu. Opět je třeba chránit je jinými jednotkami.

Používejte vhodné formace - nejlepší jsou dvě dlouhé řady. Pokud jednotka bojuje, nereaguje na příkazy - počítejte s tím. U jednotek, které to umožňují, používejte náhlý útok. Vojáky musíte nejdříve otočit do požadovaného směru. Pokud nepřátelská jednotka bojuje, nemůže se bránit jiným jednotkám - proto je velmi účinné používat záložní jednotky na boční nebo zadní výpady. Pokud se jednotka přesunuje a narazí na nepřátele, začne bojovat a pak zůstane stát na místě - je nutné znovu zadat přesun. Lukostřelci a střelci z kuše mohou útočit pouze na dálku - jakmile se nepřítel dostane do těsného kontaktu, jsou většinou ztraceni. Lukostřelcům a střelcům z kuše nezadávejte útok, pouze je natočte k nepříteli - začnou sami střílet. Pokud nepřítel přijde z jiného směru, musíte je rychle otočit, jinak ani nevystřelí. Kopiníci a halapartníci jsou velmi účinní proti jezdectvu - postavte je pokud možno do první linie. „Železní“ vojáci jsou silnější, ale výroba je zdlouhavější (a někdy i zbytečná). Před svými věžemi postavte obranu tak, aby věže střílely do stojících (bojujících) vojáků - pak je zásah téměř jistý. Pro obranu využívejte terén (mosty, brody, úzká místa, průsmyky atd.) - snížíte své ztráty. Pro zdárné ukončení mise musíte většinou zničit všechny nepřátelské vojenské jednotky, skladiště, školy a hrady. Ostatní budovy ničit nemusíte. Pouze pokud chcete např. nepřítele vyhladovět, zničte mu farmy, hospody atd. Věže se nejlépe ničí lukostřelci a střelci z kuše (věž na ně nedostřelí) - pozor ale na vojsko, které většinou zaútočí, nutno chránit dalšími jednotkami. V případě nouze můžete také použít sebevražednou taktiku (věž má pouze pět kamenů, navíc netrefí vždy) anebo počkat, až se rekrut ve věži odejde najíst. Nejlepší taktika pro ničení nepřítele je: vylákat nepřátelské jednotky (nejlépe jedním lukostřelcem či střelcem z kuše) dál od jeho věží a ostatních jednotek, lukostřelce stáhnout a jednotky rozdrtit. Většinou zaútočí jen pár nepřátelských jednotek, takže je to poměrně snadné. Pokud nepřítel útočí jezdectvem, mějte v první linii halapartníky, popř. kopiníky. Dozadu postavte lukostřelce a střelce z kuše. Mějte připravené jednotky rytířů, zvědů, bojovníků z mečem či sekerníků pro boční výpad na nepřátelské lukostřelce a střelce z kuše (kteří většinou vyrazí později). Na budovy vojáci sami neútočí - nutno dát povel. Ničte budovy postupně a dávejte pozor na věže a nepřátelské jednotky. Ničí-li vojáci nějakou budovu, je vhodné mít v záloze střelce, kteří zaútočí na případné nepřátelské jednotky. Opravují-li nepřátelští dělníci budovy (např. věže), je vhodné na ně útočit dalšími střelci - urychlí se zničení budovy. Dobrá taktika je postavit vojsko před soupeřovo skladiště, školu, popř. hostinec a hrad (nebo na jiné frekventované místo) - přicházející nevolníci budou rychle zabiti a nepříteli přestane fungovat hospodářství. Nepřátelští vojáci útočí na svůj cíl a pokud ustupuje, jdou stále za ním - i přes jiné jednotky. Dobré je také nalákat nepřítele ke svým věžím.Mise

1. Mise
První mise obvykle slouží k seznámení se s ovládáním a základními principy, v Knights and Merchants je však na to tutoriál, a tak jste hned po úvodní animaci vrženi doprostřed líté řeže se žlutým padouchem. Rozsekejte ho na kusy a opravte budovy. Drobná armáda se nachází severně od brodu, tak se tam opevněte a pak ji vymažte z povrchu. Žlutého hlavní stan se rozvaluje na severovýchodě a je v podstatě nehlídán. Až lehne popelem, mohlo by se zdát, že je vyhráno, ale ejhle, ještě je tu rafinovaně skryt ý modrý (ne Modrák). Můžete buď projít soutěskou a dát se doleva (na západ), nebo jít hned za mostem kolem vody a napadnout ho vtipně od jihu. Zbyli-li vám lučištníci, bude to snadné. Mezi oběma boji doporučuji vojáky nakrmit.

2. Mise
Hned, jak zadáte stavbu první budovy (školy), přesuňte všechny vojáky na sever k brodu přes řeku a pokuste se je rozmístit co nejstrategičtěji (lučištníci dozadu, atd.). Za chvíli se přiřítí velká vlna nepřátel, kterou musí přežít alespoň polovina vašich pěšáků (a všichni lučištníci, pochopitelně), jinak budete mít jen pramalou šanci proti vlně číslo dvě, která se přiřítí později (rozhodně však dřív, než stačíte vystavět hrad a vytrénovat posily). Pokud vám po druhé vlně přežijí alespoň dva vojáci a čtyři až šest lučištníků, jste v pohodě - už na vás budou útočit jen osamělí bojovníci, které snadno zlikvidujete dřív, než si to stačí přihlásit na dosah. Kus za brodem na severu se rozkládá minitábor nepřítele, tak ho jděte vypálit buď hned, nebo vycvičte novou armádu a vtrhněte tam se vší parádou.

3. Mise
První krátká. Ihned zastavte pochodující armádu a pošlete ji o kousek zpět na severozápad. Lučištníky seřaďte do dvou dlóóóóóuhých řad a pěšáky postavte před ně. Až přijde nepřítel, rozsekejte ho. Budou-li vám dělat problémy cizí lučištníci, nalákejte je na své sekerníky a pak na ně pošlete pár střelců (stačí tak šest).

4. Mise
Jde do tuhého, takže si utáhněte opasky, jedeme z kopce. Kousek na východ je most, za ním obrovská armáda nepřítele s asi čtyřiceti lučištníky, která čeká jen na váš útok. Když se do cca hodiny a čtvrt nerozhoupete, zaútočí oni. S dodanými vojáky nemáte šanci, takže je třeba stavět, a to velmi rychle. Ačkoli už můžete budovat doly, nedělejte to, zbytečně to zdržuje a není to potřeba. Armádu postavte k mostu a občas jí dejte najíst, chudince. Až se to rozjede, máte dvě možnosti. První : využít chybky v inteligenci nepřítele - musíte postavit armádu dál za most, jedním vojákem vylákat jezdce na koních a doufat, že se k nim lučištníci nepřidají (jako že ne). Druhá (regulérní) : připravte si co nejvíce lučištníků (alespoň dvacet čtyři) a pár domobranců, vylákejte soupeře k útoku, hochy s píkami ho zadržte tak, aby na mostě zbyl volný průchod, a šijte to do něj luky hlava nehlava. Jakmile přitáhnou soupeřovi lučištníci, projděte průchodem se sekerníky, a zatímco se žluťáskové budou snažit zlikvidovat vaše střelce, rozsekejte je. Až vyhrajete, odkryjte si další kousek mapy, ale daleko nechoďte, protože na jihovýchodě čeká ještě jedna armáda, která nezaútočí, dokud se k ní nepřiblížíte. Takže vypalte pár chalup, doplňte vojsko a hrrr na ně. Jen dejte pozor na pět strážních věží, mně se podařilo přes dvě zničené obejít hlavní vojsko, zničit sklad a hospodu, a cizí vojáky tak vyhladovět, ale chce to vyzbrojit se trpělivostí (nebo si zapnout televizi) - trvá to totiž dlouho.

5. Mise
Útok přijde najednou ze západu a severovýchodu (na hrad), rozdělte tedy armádu včetně lučištníků a ubraňte se. V budoucnu přijedou ještě několikrát (asi dvakrát) jezdci na koních, takže mějte připravenou obranu v obou severních průchodech. Pokud máte málo lučištníků, postavte je doprostřed soutěsky, aby je bylo možno poslat tam, kde jsou potřeba. Pak začněte co nejrychleji stavět. Poprvé doopravdy potřebujete doly, postavte tedy alespoň dva (tři) na uhlí a jeden na železnou rudu, zlato potřeba nebude. Jelikož v pozdější fázi budete živit poměrně velkou armádu, připravte se na to předem. Doporučuji alespoň čtyři farmy (lépe pět) a dva vepříny. Až postavíte armádu, můžete si vybrat, kudy zaútočíte. Asi po dvou hodinách herního času přijde protivník ze západu s obrovskou armádou v několika vlnách, pokud předtím zaútočíte vy od severu, přesune armádu tam. Jelikož už můžete vyrábět střelce s kušemi a halapartníky, neměla by jeho porážka představovat problém.

6. Mise
Opět jedna krátká, ale pěkně těžká. Musíte jednat velmi rychle, a vítězství je vaše. Okamžitě posuňte oba shluky lučištníků o pár kroků dopředu. Záložní jezdectvo i sekerníky pošlete hned na pomoc žlutému chudáku spojenci a přesuňte svou pozornost na klíčové levé křídlo, kde není útok tak prudký. Předsuňte sekerníky, nalákejte nepřátele na ně, a zasypte je šípy. Objeďte řež druhým jezdectvem a napadněte zezadu lučištníky, kteří míří k vašemu pravému křídlu (důležité je správné načasování). Levé křídlo lze udržet, na pravém půjde do tuhého, neboť padouchům přijdou posily - sekerníci a těžká jízda. Pokud se vám podařilo zničit lučištníky, potom ti vaši pravděpodobně přežili. Kryjte je zbylými sekerníky, levé křídlo otočte k severu a zbylým jezdectvem se vrhněte na rytíře.

7. Mise
Na začátku padouch napadne vašeho spojence, můžete mu zkusit jet jízdou na pomoc, ale on se stejně ubrání sám. Za chvíli se nepřítel naopak vrhne na vás, ale bude mít málo střelců a navíc vám přijde na pomoc spojenec. Toto je první mise, kde můžete (a musíte) stavět všechno, tak se do toho vrhněte. Alespoň dva kameníky, hodně dřeva a hodně moc jídla (tj. alespoň šest farem, dvakrát mlýn a pekárnu, dvakrát vinohrad). Není špatné spojit se cestou se skladem v lese a na stejném místě vybudovat dvě věže a kameníka. Za hodně dlouhou dobu, až si nasyslíte vše potřebné, vystavte co největší armádu, hodně kuší a nějaké ty rytíře. Buď můžete nepřítele vyprovokovat k útoku (a ubránit se za podpory věží), nebo se rozestavit za most a rozdat si to s ním tam. V tom případě se postavte dost daleko, a až vyrazí soupeřovi lučištníci (půjdou jako poslední), napadněte je z boku rytíři. Až vyhrajete, vtrhněte do vesnice, pak nakrmte armádu. Hrad přisluhovače hlavního padoucha je na vrcholku za vesnicí, chráněn třemi věžemi. Rozestavte lučištníky, vyprovokujte ty jeho (lučištníkem) a porubejte je. Věže odstřelte zdálky (chvíli to trvá).

8. Mise
Okamžitě po startu se musíte začít připravovat na nájezd krvežíznivých barbarů, který přijde nemilosrdně v osmé minutě. Takže hned postavte školu (vedle skladu vlevo) a HNED vedle dvě věže. Armádu rozestavte co nejlépe, útok bude poměrně gigantický a hned po něm přijde druhý, načež máte pauzu na oddech. Věže zase zbourejte, aby nepřekážely ve výstavbě, a stavte. Asi po hodině a půl přijdou dvě vlny útočníků, které lze odrazit poměrně snadno, ovšem přesně hodinu nato se dostaví několikavlnový útok hlavní, s jezdci, střelci a podobnými nemravy, tak se na něj včas připravte, postavte armádu a věž a zaujměte vhodné postavení (nejlépe o něco dál na západ, uhlí a zlato na severu budete potřebovat). Pozor, v této misi se může projevit velmi nepříjemná chyba v programu: pokud postavíte kameníka na to nejlogičtější místo (přímo mezi kameny východně od skladu) a on vám skálu "překope" skrz v době, kdy už okolo povede cesta, vaši nevolníci cestu nenajdou a vše, co leží za ní (např. zlaté doly) pro ně přestane existovat. Takže doporučuji ve vhodné chvíli kameníka zbourat a postavit dál na východ. Opět v této misi potřebujete hodně jídla (ale to už pořád) a všechny doly. Pokud porazíte armádu ve 2:25, soupeř už útočí jen ojediněle. Tak vybavte armádu a zaútočte sami. První tábor je na západě za horami, hlídá ho několik věží a jsou v něm slušné zálohy, takže se rozestavte, jedním výstřelem barbara vyprovokujte a pokoste ho (nezapomeňte, že lučištníci mohou střílet i přes skály). Pak mu vypalte vesnici a jeďte na sever, kde je druhý padouch, mnohem lépe opevněný, který na vás navíc čeká dobře připraven. Když se vám povede vyprovokovat sekerníky u jižní brány, aniž by přišli pomocníci od severu, máte bod k dobru. Až začnete ničit věže, vyrazí poslední zálohy - halapartníci a rytířská jízda - zdržte ji kopími a pobijte šípy.

9. Mise
Hned obsaďte oba vchody do údolí a rychle budujte, abyste mohli postavit hrad. Vytrénujte pět lučištníků (ze zásob). S armádou, co máte, můžete zničit padoucha na severozápadě, tak se rozestavte, vyprovokujte ho a zničte. Klidně můžete úplně zlikvidovat jeho vesnici. Pokud se vám to podaří, můžete si to zkusit rozdat i s druhým, jehož území sousedí s prvním. Je-li na vás moc silný, postavte doly a ukovejte zbraně, s dřevěnými se nemusíte vůbec zdržovat. Pokud se dobře opevníte, můžete mu za pomoc i lučištníka provokatéra zničit několik menších armád, a pak se vrhnout do finálního útoku. Pozor, má hodně věží.

10. Mise
Práce na tři minuty. Ihned vyrazte všemi jednotkami na východ. Lučištníky postavte kousek od padouchových, aby na ně začali střílet, a až se to začne mlít, chovejte se strategicky.

11. Mise
Začínáme hezky zostra v troskách své roztomiloučké vsi. Takže ji postavíme znovu, přičemž hlavní důraz klademe zpočátku na kameníky a dřevaře, že ? Soupeři jsou dva, jeden na východě (vede k němu cesta) a druhý na jihu (za skalami). Ten z jihu se vesele prokopává skrz skály, bacha na něj. Buď můžete postavit ke skále pár lučištníků nebo ho nechat udělat průchod. Ve druhé variantě na vás budou útočit na střídačku (i najednou) z obou stran, v první budou sice všichni přicházet od východu, ale útoky za s budou velmi silné, tak si vyberte. Každopádně postavte obranu až daleko od tábora na strategických místech a nezapomeňte, že pár věží není nikdy na škodu. Bohužel, totéž ví soupeř. Když přežijete několik velkých útoků (které začnou někdy v 1:40), soupeř se vyčerpá, tak hurá na něj.

12. Mise
A zase tu máte dva padouchy. Jeden je za mostem (ne hned) na východě a nemusí vás zatím zajímat, druhý je na severu a bez jeho eliminace se jen těžko dostanete k železu, které se rozvaluje v tamních horách. Všimněte si skály, která je mezi vámi a jím, a úzkého průsmyku na její východní straně. Opevněte jeho jižní část (stačí sekerníci a lučištníci) a vyšlete jednoho střelce provokovat. Nalákáte-li armádu do průsmyku, nemá nejmenší šanci. To opakujte několikrát a trapné zbytky soupeřových vojsk rozdupejte rytíři. Mezitím stavte, expandujte, atd. Až vyrabujete padouchův tábor, opevněte most na východě. Máte-li dost lučištníků, můžete vyprovokovat nejbližší oddíl druhého ničemy (několikrát) - celkem ho to oslabí. Za vodou je skála, za ní jeden tábor ničemníka, na severu je druhý, který si vás s trochou štěstí nebude všímat. Oba mají hodně věží a lučištníků, tak se připravte na dlouhou řež. Doporučuji vzít to od jihu a připravit se na to, že vám stejně dojde jídlo... Ten na severu má opravdu dost věží a slušnou armádu, ale je to tupec, tak ho vyklepněte.

13. Mise
Rychlovka. Střelce na křídlech posuňte dál od armády, jezdce taky. Pak jedněmi střelci vyprovokujte jedno ničemníkovo křídlo, stáhněte se a rozsekejte ho jezdci (na obou stranách současně). Jezdci také zničte padouchovo střelectvo, pak svoje postavte hned za skálu, pošlete všechno, co máte (včetně jezdců), do boje, a máte to v kapse.

14. Mise
Pěkně tuhá mise, to vám povím. Od začátku musíte jet na maximum, co nejrychleji stavět (vycvičte si hodně dělníků a hrozně moc nosičů), abyste mohli brzy začít vyrábět železné zbraně. Zase jsou na vás dva - oba naštěstí za úzkými brody, takže obrana bude o něco snazší. Navíc tentokrát máte spojence, který se vám sice spíš plete do cesty, ale je to možná lepší než nic. Jeden padouch je na východě, druhý úplně na severu, ale ten nás zatím nezajímá. Ten východní srocuje síly a kolem 1:00 to vypukne. Buď se na něj vrhne váš spojenec (a bude rozprášen) nebo (v lepším případě) zaútočí padouch. Postavte co nejdříve alespoň dvě věže co nejblíže k brodu, dost tím všemu pomůžete. Pokud ničema projde, modlete se, aby vaši vesnici nechal na pokoji, což naštěstí asi udělá. Budujte armádu a připravujte obranu, nezapomeňte na jídlo (hodně) a kameny (alespoň dva kameníci). Zatímco východňák bude demolovat vesnici spojence (nesmí ji asi zničit úplně), seveřan bude útočit na vás, a to i z východu skrz tábor východňana. Naštěstí jsou protivníci dost hloupí, takže většina útoků se dá přežít. Není na škodu postavit jednu věž na sever vedle kamenolomu - padouši jdou podél vody. Až budete mít pár vojáků, zničte východňana (vyprovokujte ho k útoku a rozsekejte), pak si dejte pauzu a hurá na sever. Nejlepší je to vzít přes vesnici rozsekaného padoucha číslo jedna směr sever, záškodník tam má pár rytířů na koních, několik pěšáků a halapartníků a pár věží.

15. Mise
Chcete-li, můžete si hned na začátku situaci značně zjednodušit - zaútočte na severního protivníka (je přímo "nad" vámi až na konci mapy), který na to není zjevně připraven - nemá obsazené věže a má jen pár vojáků. Vaše armáda je sice ještě menší, ale lze zvítězit takřka beze ztrát. Jen vyprovokujte lučištníkem rytíře, vpadněte jim do cesty zvědy, pokoste je lučištníky a střelci z kuše a nepřátelské lučištníky, spěchající na pomoc, napadněte svými rytíři. Pak zdemolujte vesnici a vraťte se domů na oběd. Druhý protivník bude už tužší - má dva nezávislé tábory na východě za bažinou. Někdy v 1:20 zaútočí ve dvou vlnách, ale obojí lze odrazit zbytky původní armády. Postavte tábor se vším všudy, hodně jídla, atd. Nemusíte expandovat až na sever, bude vám stačit železo i zlato, co vám leží u nosu. Až budete mít armádu, napadněte nejprve bližšího soupeře. Nenechá se vyprovokovat, budete-li mu pálit zdálky na věže, tak ty první dvě zbořte a postavte se mu na rovině - bude to snadné. Vzdálenějšímu soupeři rozsekejte z dálky dvě věže na skalách, pak s kušiníky obejděte pravou skálu zprava a postřílejte jeho armádu zezadu (he he he). Pak zaútočte naplno, nejlepší je to podél nejvýchodnějšího okraje mapy až na sever a skrz vesnici. Padouch tam má docela dost jízdy, pěšáků a střelců s kušemi (ti stojí na jihu a je dobré do jejich řad vtrhnout rytíři).

16. Mise
Mno, tak nad touhle misí můžete vyhrát buď pětihodinovým rafinovaným budováním anebo jedním rychlým zátahem. Vezměte všechno, co máte, a vyrazte na sever (přímo), kde potkáte slaboučkou armádu a pár věží. Rozsekejte to. Celá severní třetina mapy je padouchova a má tam poschovávánu slušnou armádu, ale jen minimum železných zbraní, takže jeďte na východ a cestou ničte a bojujte. Mezitím postavte dvě farmy, vepřín, atd., abyste mohli vyrábět dřevěné zbraně a koženou zbroj. Postupujte na východ, a jak s e původní armáda bude ztenčovat (mně na konci mise zbyli dva rytíři a dva střelci z kuše), doplňujte zásoby lučištníky a domobranci. Mise lze dohrát asi za hodinu a půl akční cestou - bez budování a expanze. Zlomte vaz.

17. Mise
Kratičká a snadná. Jen odvelte jezdce trochu stranou, aby mohli zaútočit na střelce, a zbytek rozsekejte pěšáky.

18. Mise
Mno, tak tahle vypadá neobvykle tuze, ale je velmi lehká (byť dlouhá). Opět se připravte na to, že budete potřebovat mraky jídla, hodně nosičů (já měl asi osmdesát), atd. Na druhou stranu nebudete potřebovat doly (nerostů je dost ve skladu na severu). Chvilku si budujte, pak se pomalu přes východní naleziště uhlí proderte ke skladu. Jezdcem můžete prozkoumat sever mapy, abyste viděli, jak je soupeř hezky opevněn a jak má na východě hloupou skulinu. V 1:00 přijde první útok - tři skupiny jezdců na druhý sklad ze tří stran (S, SZ a Z), ale lze se mu snadno ubránit. Druhý útok má přijít zřejmě ve 2:00, ale na mě jaksi nepřišel, tak nevím. Až budete mít nějakou armádu (stačí 16 střelců z kuše a 16 halapartníků), přesuňte se na sever a podél východního kraje mapy vtrhněte do vesnice padoucha. Ten si vás moc všímat nebude, tak rabujte - vzhledem k tomu, že zde je zásobárna a výrobna všeho jeho jídla, bude se to hodit. Pomalu postupujte (přes pár věží) na západ, cvičte nové jednotky, pěstujte jídlo. Až přijdete k rozcestí, dejte se severně a rozsekejte padouchovu pevnost. Nové vojáky už vyrábět nebude a ti staří mu pochcípají hlady. Tak se na to vesele koukejte, a pak ho z milosti dorazte.

19. Mise
Mise na půl hodiny, mise předposlední. K levé části své armády, kterou ustupte o něco dozadu, pošlete zprava jedny střelce a halapartníky, natočte oba oddíly kušiníků k severu a počkejte, až do vás padouch nabourá. Pak ho rozsekejte. Musí vám bezpodmínečně přežít všichni střelci, tak se snažte. Až bude po tom, rozestavte střelce do dvou dlouhých řad ksichtíkem k severu na skálu doprostřed jižní části, aby na ně nikdo nemohl. Před ně postavte zbylé halapartníky. Pěšáky z východu posuňte ke své armádě , ale musíte jít těsně podél skály, aby si vás nevšimli padouši. Pak vyprovokujte nepřátelské jezdectvo a strategicky do něj šijte vším, co máte po ruce, vyjma jezdců. Ty si šetřete na střelce, kteří přijdou během chvilky. Až všechno pobijete, soustřeďte se na střelce na hradbách - až půjde strážce věže na oběd, přibližte se opatrně krůček po krůčku vlastními kušiníky a je to. Ostatní vojsko připravte strategicky, neboť proti vám vyrazí záloha jízdy. Totéž zopakujte na druhé straně, pokud na vás zač ne střílet věž, obětujte pár lidí, dojde jí střelivo.

20. Mise
Tramtarará, jsme v poslední úrovni. Aby nám to autoři vynahradili, je nejtěžší ze všech. Už bitka na začátku je pěkně tuhá a nestyďte se pustit misi znova, pokud vám nepřežije alespoň dvacet vojáků. Ustupte armádou, a až se padouch přiblíží, zaútočte vším, co máte. Dávejte pozor na barbary na západě (jsou také vaši) - se svým soupeřem si poradí rychle, tak je hned pošlete na pomoc hlavnímu vojsku. Nepřátel je jako hrachu, tak je rozlouskněte a začněte stavět. Uvědomte si, že pole nelze stavět na ledu, takže umisťujte farmy s rozumem. Stavte RYCHLE, protože soupeř je nemilosrdný, má obrovské zásoby a útočí často a z různých stran. Chcete-li, můžete od začátku zůstat mezi skalami, lépe se tam brání. Později malinko expandujte na západ - pro železnou rudu. Soupeř se přiřítí někdy okolo 1:20, druhá vlna přijde asi za čtvrt hodiny. A pak další a další a další... Odkryjte co nejrychleji mapu, abyste útok viděli včas, stavte věže, atd. Padouši jsou tři. Jeden na severovýchodě (za visutým mostem), druhý na severozápadě (za visutým mostem) a třetí na severu (za mostem). Jejich území jsou spojena dalšími mosty (uf), za kterými číhá armáda. Braňte se ze všech sil, syslete zbraně a cvičte vojáky. Nejprve zničte oba menší ničemy, pak si vyberte jednu stranu a zaútočte přes most od východu nebo od západu (tam je víc místa) nebo z obou stran najednou. Pak už vás čeká jenom hrad nejpadouchovatějšího padoucha, což už je ovšem snadné (lučištníky na hradbách pobijte zezadu). Vychutnejte si ošklivou animaci a dejte si sprchu - další hra úspěšně pokořena.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

In it something is. Thanks for an explanation.

(Dwaingip, 30. 9. 2022 10:53)

It is scandal!
https://thetranny.com/videos/62387/hello-ladyboy-petite-thai-ladyboy-takes-big-white-cock/
https://zeenite.com/videos/41849/i-caught-my-stepbrother-jerking-off/

canon 055 чип

(Marinaxtw, 29. 9. 2022 11:30)

Добрый день дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ В МИНСКЕ.Заправляем все типы картриджей лазерных принтеров и МФУ.Ремонт принтеров и обслуживание офисной техники.Продажа картриджей собственного производства.
Работаем на рынке более 10 лет. Более 1000 организаций воспользовались нашими услугами!Заправляем картриджи на выезде у Заказчика, так и в нашем Сервисном Центре (выезд курьера от 5 картриджей в обе стороны - бесплатно. На время заправки оставляем подменные картриджи, чтобы ваша работа не останавливалась);Не экономим на качестве, используем расходные материалы высокого качества, ведущих мировых производителей Imex, Tomoegawa, Mitsubishi (Япония), StaticControl (США) и др.;Наличный и безналичный расчет. Оплата по факту выполненной работы. Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа;
Гарантия на выполненные работы. Средний срок выполнения работ - 1 раб. день;Бесплатная консультация по обслуживанию и работе с офисной техникой, приобретению офисной техники и расходных материалов к ней;

кодировка в томске цены

(DouglasRagma, 23. 9. 2022 20:34)

Клинико-диагностический центр «Наш Доктор» - частная наркологическая клиника города Томска,
врачи которой уже более 19 лет круглосуточно трудятся на благо Вашего здоровья!

кодировка в томске ценыSource:

- https://sv-clinica.ru/

душевая кабина размеры

(Bogdanqta, 22. 9. 2022 4:02)

Привет дамы и господа!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.На сегодняшний день межкомнатные двери из стекла быстро набирают популярность и спрос у покупателей. Причина этого понятна, ведь стеклянные двери защищают от посторонних глаз и звуков, а также пропускают свет, визуально расширяют пространство помещения и отлично вписываются в любой интерьер, который может быть выполнен как в классическом варианте, так и в стиле модерн или хай-тек.
Увидимся!

заработок в интернете с выводом на карту

(ErnestHycle, 20. 9. 2022 23:42)

заработок в интернете с выводом на карту
Source:

Source:

- https://profitfield.ru/

All florida tinting

(KeaneZix, 20. 9. 2022 7:59)

https://allfloridatinting.com/
No matter what your budget, taste or vehicle, All Florida Tinting Co. will work with you to find the perfect LLumar window tinting product.
Window tinting options, shades types, colors in Jupiter, Florida
Pick from LLumar's full line of automotive window tint shades, ranging from clear to dark, entry level to high performance.
Subscribe https://allfloridatinting.com/subscribe

deatnen duergy deatnen

(Wajtekdeatnen, 19. 9. 2022 12:04)

stx21 duergy duergy deatnen pokoje pracownicze w suwalkach noclegi augustow jezioro biale noclegi wojciech augustow noclegi augustow domki noclegi pracownicze w augustowie

타오바오구매대행

(Richardbit, 16. 9. 2022 23:04)


타오바오구매대행

중국배대지

(LeonardAromo, 16. 9. 2022 22:30)


중국배대지

deatnen duergy deatnen

(Wajtekdeatnen, 16. 9. 2022 16:46)

stx21 duergy duergy deatnen apartamenty augustow lodz noclegi pracownicze nieopodal augustowa noclegi augustow meteor pokoje pracownicze w suwalkach noclegi augustow bon turystyczny

중국배대지

(LeonardAromo, 15. 9. 2022 22:27)


중국배대지

Brand new iPhone 14 - you can win it now! Test your luck!

(Warnerbiaby, 9. 9. 2022 8:46)

Congratulations! You can win now a brand new iPhone 14!
You’ve been selected for a chance to win a brand new iPhone 14. Register here https://cutt.ly/RCvg52k before the timer ends to enter the draw.
The faster you register, the higher your chance to win!

미국배대지

(Davidwat, 9. 9. 2022 4:33)


미국배대지

android-1.ru

(LeonardAromo, 8. 9. 2022 23:00)

Мы предлагаем скачать игры на нашем сайте Аndroid-1. Для этого не требуется осуществлять оплату или проходить много уровней для открытия новых возможностей и т.д. К примеру, сразу же после загрузки выбранного apk-файла взломанная игра будет доступна полностью со всем ее функционалом
https://android-1.ru/

미국배대지

(Davidwat, 8. 9. 2022 21:12)


미국배대지

중국배대지

(Bruceinaby, 7. 9. 2022 0:10)


중국배대지

미국배송대행

(ThomasMet, 6. 9. 2022 22:13)


미국배송대행

DataFast Proxies | Anonymous IPv6 Proxy

(FloydMoivy, 6. 9. 2022 5:13)

<b>DataFast Proxies | IPv6 proxies</b>

<i><b>Definitive Solution in IPv6 Proxy! </b></i>
<i>Anonymous IPv6 Proxy, undetectable on L2 and L3 Layers of the OSI model,
100% no DNS leak, no Header leak.</i>

- IPv6 Proxy Geographically Referenced (Geographically Located).
- Rotating or Static IPv6 Proxy (Configurable).
- Dedicated IPv6 Proxy (Virgin IP Proxy).
- 100% Private IPv6 Proxy
- IPv6 proxy with Private server.
- Anti-Ban Agent
- Unlimited Traffic
- Zero Log

https://datafastproxies.com/

중국배대지

(Bruceinaby, 5. 9. 2022 18:56)


중국배대지

미국배대지

(Davidwat, 5. 9. 2022 9:37)


미국배대지


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84

následující »